שרותים מקצועיים
מגוון שירותי היעוץ והניהול שאנו מספקים לחברה ישראלית המשקיעה
בארצות הברית כוללים:
 • בדיקה כלכלית לתיקוף היתכנות השקעה בארצות הברית.
 • קביעת המיקום הגאוגרפי של המפעל.
 • תמריצי מדינה והשפעתם על מיקום המפעל.
 • בנית תוכנית עיסקית המפנימה את מבנה העלויות והתנאים העיסקיים בארצות הברית.
 • שירותי CFO, ניהול תזרים וקשר עם הבנקים.
 • PMI – Post Merger Integration : ניהול האינטגרציה בין חברת האם וחברת הבת.
 • גישור על פערי תרבות-עיסקית ובנית תקשורת אפקטיבית.
 • לווי הקמת ותפעול העסק בשלביו הראשונים.
 • בקרה ופיקוח פיננסי של המייזם בארצות הברית עבור המשקיע הישראלי.
 • הזרוע הארוכה: ישום השליטה של חברת האם בישראל בפעילות בארה"ב.
 • בחירת עובדים ובניית צוות ניהולי.
 • תיגמול עובדים בארצות הברית, כולל ביטוח רפואי.
 • בנית נהלים ו- HAND BOOK.
 • מיצוי סנרגיות בין חברת האם וחברת הבת.
 • איתור צעדי חסכון בעלויות חומרי גלם ושירותים.
שירותים נילווים:
 • הערכות שווי לצרכי השקעה.
 • DUE DILIGENCE כלכלי-עיסקי.
 • תוכניות הבראה לחברות בקשיים.
 • COST REDUCTION.